O nama

Voditelj tima

Ivek Tomislav
tivek@ifs.hr
Laboratorij: +385 1 469 8836
Kancelarija: +385 1 469 8887

Suradnici

Damir Dominko
ddominko@ifs.hr
Kancelarija: +385 1 469 8821
Matija Čulo
mculo@ifs.hr
Trenutno na postdocu u Nijmegenu

Poslijedoktorand

David Rivas Góngora
drivas@ifs.hr
Laboratorij: +385 1 469 8836
Kancelarija: +385 1 469 8887

Doktorandi

Željko Rapljenović
zrapljenovic@ifs.hr
Laboratorij: +385 1 469 8836
Kancelarija: +385 1 469 8846
Martina Dragičević
mdragicevic@ifs.hr
Laboratorij: +385 1 469 8836
Kancelarija: +385 1 469 8846